Disclaimer

Copyright

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud (teksten, illustraties, foto’s, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen en andere dingen) op deze website van AKA Performance zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten.
De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van het internet. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AKA Performance is het verboden om de beschermde inhoud gepubliceerd op deze website in andere programma’s of andere websites integreren of om ze te gebruiken op een andere doelen.
Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.

Aansprakelijkheid

AKA Performance heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn voor eigen risico van de gebruiker. Schade en garantievorderingen die voortvloeien uit onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.
AKA Performance draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ook voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Verwijzingen naar andere websites

Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden.
AKA Performance is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.

Contact
Heeft u verder vragen wat betreft de disclaimer, neem contact met ons op doormiddel van de volgende contact gegevens:

AKA Performance

Florijnstraat 4g

2988 CL Ridderkerk, Nederland

085 0162435

[email protected]